EH Bildu Zornotzak bat egiten du Larrea Herri Ikastetxeak, bertako IGEak, Andramari Ikastolak eta Larrea auzoko bizilagunek HAPOri aurkeztutako alegazioekin

Larrea Eskolako IGEak, Larrea Herri Ikastetxeak, Andramari Ikastolak eta Larrea auzoko herritar ugarik alegazioak aurkeztu dizkiote HAPOri, Larrea eta Boroa arteko bide-lotura dela eta. EH Bildu Zornotzak babesa adierazi die alegazioei.

EH Bildu Zornotzak bat egiten du Larrea Eskolako Ikasleen Guraso Elkarteak, Larrea Herri Ikastetxea, Andramari Ikastolak eta Larrea auzoko herritar askok Larrea eta Boroa arteko bide-loturaren inguruan Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari aurkeztutako alegazioekin.

Bide hori biribilgune batetik abiatuko litzateke, Larrea auzoan, Boroako industrialdearen handitzearekin (Boroa Barrenengo, SIN-02) lotu arte. Hori ere HAPOn planteatu da, eta EH Bildu aurka dago. Gure ustez, bidea enkajatzen zaila da, ez baitago biribilgunea eraikitzeko espazio fisikorik. Gainera, trazatutako bidea ia zuzen-zuzena da, eta malda handiko baso-eremu bat zeharkatzen du, baserri baten gainetik igaroz edo Garitondo ibaiarekin gurutzatuz.

Alegazioarekin bat gatoz Larrea auzoa hirigunearekin lotzeko arazoari erantzun beharrean, mugikortasun-, zarata- eta eragozpen-arazo handiagoak sortuko lituzkeelako auzoan, Larrea Herri Ikastetxeko patioari zati bat kentzeaz gain.

Proposamena auzotar eta erabiltzaileekin hitz egin gabe egin dela dioen alegazioari dagokionez, HAPOren izapidetze osoan salatu dugun zerbait da. Uste dugu Amorebieta Etxanoko Udalak ez duela egin HAPO ezagutarazteko behar besteko ahalegina. Udal batean egon daitekeen tresnarik garrantzitsuenetako baten aurrean gaude, bertan datozen 20 urteetarako udalerriko lurralde-eredua definitzen baita. Horrelako dokumentu batek ahalik eta partaidetza-prozesu zabal eta pluralena eskatzen du. Hala ere, egiaztatu ahal izan dugun gaur egungo gobernu-taldea ez dagoela lan horren alde.